.
. Start danMARC2 Start bilag H
.
Forrige afsnit Felt 445 Henvisning fra anden form af titel Felt 453 Emneord (SUMFELT) Næste afsnit
 
Bilag H - Hjælpepostformat

Felt 451 Emnedata for kartografisk materiale (Nationalbibliografien)

  a
b
e
f
j
x
å
G Stednavn
Land/stat
Administrativ inddeling
Tilføjelse (by, amt)
Emneord
Alternativ henvisende tekst
Feltnumerator

Feltet er forbeholdt den nationalbibliografiske institution Det kongelige Biblioteks Kort- og Billedafdeling. Andre katalogiserende institutioner kan anvende felt 454.

 

_

. © Biblioteksstyrelsen 2000     Til top Til top