.
. Start danMARC2 Start bilag H
.
Forrige afsnit Felt 454 Stednavn som emneord Felt 456 Titel som emneord Næste afsnit
 
Bilag H - Hjælpepostformat

Felt 455 Periodebetegnelse som emneord

  a
b
c
d
u
x
å

2
8

 
 
 
 
G
 
G
Verbaliseret periodebetegnelse
Numerisk tidsangivelse
Numerisk angivelse af begyndelse
Numerisk angivelse af afslutning
Lokal underdeling
Alternativ henvisende tekst
Feltnumerator

Betegnelse for det anvendte emneordssystem
Sprogkode (fra 400)

Felt 455 anvendes til se-henvisninger til periodebetegnelser som emneord.

Tilsvarende henvisninger i DBC's emneordssystem inddateres i felt 466 delfelt *i.

Delfelt *2 kan udfyldes med en betegnelse for det anvendte emneordssystem, se Indledningen.

 

_

. © Biblioteksstyrelsen 2000     Til top Til top