.
. Start danMARC2 Start bilag H
.
Forrige afsnit Felt 453 Emneord (SUMFELT) Felt 455 Periodebetegnelse som emneord Næste afsnit
 
Bilag H - Hjælpepostformat

Felt 454 Stednavn som emneord

  a
u
x
å

2
8

 
G
 
G
Stednavn
Lokal underdeling
Alternativ henvisende tekst
Feltnumerator

Betegnelse for emneordssystem
Sprogkode (fra 400)

Felt 454 anvendes til se-henvisninger til stednavne som emneord.

Tilsvarende henvisninger i DBC's emneordssystem inddateres i felt 466 delfelt *e eller delfelt *q.

Delfelt *2 kan udfyldes med en betegnelse for det anvendte emneordssystem.

 

_

. © Biblioteksstyrelsen 2000     Til top Til top