.
. Start danMARC2 Start bilag H
.
Forrige afsnit Felt 553 Se-også henvisning til emneord (SUMFELT) Felt 555 Se-også henvisning til periodebetegnelse som emneord Næste afsnit
 
Bilag H - Hjælpepostformat

Felt 554 Se-også henvisning til stednavn som emneord

  a
u
x
å

2

 
G
 
G
Stednavn
Lokal underdeling
Alternativ henvisende tekst
Feltnumerator

Betegnelse for emneordssystem

Felt 554 anvendes til se-også henvisninger til stednavne som emneord.

Tilsvarende henvisninger i DBC's emneordssystem inddateres i felt 566 delfelt *e eller delfelt *q.

Delfelt *2 kan udfyldes med en betegnelse for det anvendte emneordssystem, se Indledningen.

 

_

. © Biblioteksstyrelsen 2000     Til top Til top