.
. Start danMARC2 Start bilag H
.
Forrige afsnit Felt 554 Se-også henvisning til stednavn som emneord Felt 556 Se-også henvisning til titel som emneord Næste afsnit
 
Bilag H - Hjælpepostformat

Felt 555 Se-også henvisning til periodebetegnelse som emneord

  a
b
c
d
u
x
å

2

 
 
 
 
G
 
G
Verbaliseret periodebetegnelse
Numerisk tidsangivelse
Numerisk angivelse af begyndelse
Numerisk angivelse af afslutning
Lokal underdeling
Alternativ henvisende tekst
Feltnumerator

Betegnelse for det anvendte emneordssystem

Felt 555 anvendes til se-også henvisninger til periodebetegnelser som emneord.

Tilsvarende henvisninger i DBC's emneordssystem inddateres i felt 566 delfelt *i.

Delfelt *2 kan udfyldes med en betegnelse for det anvendte emneordssystem, se Indledningen.

 

_

. © Biblioteksstyrelsen 2000     Til top Til top