.
. Start danMARC2 Start bilag H
.
Forrige afsnit Felt 555 Se-også henvisning til periodebetegnelse som emneord Felt 557 Se-også henvisning til Library of Congress emneord Næste afsnit
 
Bilag H - Hjælpepostformat

Felt 556 Se-også henvisning til titel som emneord

  a
b
c
u
x
å
 
 
 
G
 
G
Titel som emneord
Originaltitel som emneord
Uniform titel som emneord
Lokal underdeling
Alternativ henvisende tekst
Feltnummerator

Felt 556 anvendes til se-også henvisninger til alle titler som emneord: bøger, periodica, film, musik etc.

Tilsvarende henvisninger i DBCs emneordssystem inddateres i felt 566 delfelt *t eller delfelt *r.

 

_

. © Biblioteksstyrelsen 2000     Til top Til top