.
. Start danMARC2 Start bilag H
.
Forrige afsnit Felt 570 Se-også henvisning til NAL emneord Felt 667 Generel intern note Næste afsnit
 
Bilag H - Hjælpepostformat

Felt 590 Se-også henvisning til COMPASS emneord

  a
b
d
c
u
å
 
G
G
G
 
G
Enkeltord
Begrebet beskrevet i flere ord, emnefrase
Underdeling, periode
Forbindende tekst
Alternativ henvisende tekst
Feltnumerator

COMPASS = Computer Aided Subject System.

COMPASS har i 1990 erstattet PRECIS (Preserved Context Index System).

Delfelt *a og delfelt *b kan ikke begge optræde i samme post.

 

_

. © Biblioteksstyrelsen 2000     Til top Til top