.
. Start danMARC2 Start bilag H
.
Forrige afsnit Felt 678 Note om biografiske eller historiske data Felt 681 Lokale noter Næste afsnit
 
Bilag H - Hjælpepostformat

Felt 680 Generel note til brugeren

  a
i
t
å

0

 
 
 
G
Note (sumdelfelt)
Forklarende tekst
Specifikke søgetermer (headings/subdivision terms)
Feltnumerator

Kode for Nationalbibliografien

Delfelt *a er betegnet som sumdelfelt, da det kan erstatte de specifikke delfelter *i og *t

Delfelt *i og *t kan anvendes i kombination med *t hvis man ønsker at gøre termer direkte søgbare.

Noten kan knyttes til såvel navne som emner. Notenmåikke forveksles /sammenblandes med de forklarende henvisningstekster, som har deres egen placering i formatet.

 

_

. © Biblioteksstyrelsen 2000     Til top Til top