.
. Start danMARC2 Start bilag H
.
Forrige afsnit Felt 680 Generel note til brugeren Felt 880 Data i andet tegnsæt Næste afsnit
 
Bilag H - Hjælpepostformat

Felt 681 Lokale noter

  a
i
å

0

 
 
G
Note
Forklarende tekst
Feltnumerator

Kode for Nationalbibliografien

Note, til lokal implementering

 

_

. © Biblioteksstyrelsen 2000     Til top Til top