.KatalogiseringsreglerBiblioteksstyrelsen
.Start S&oslah Sitemap Kapitelstart
.
Forrige afsnit B.2-B.3 Forkortelser anvendt i opslag på navne og uniforme titler B.3 Uniforme titler Næste afsnit

B.2 Navne

Følgende typer forkortelser anvendes:

a) forkortelser, der er en uadskillelig del af et navn, f.eks. St. (Saint, Sankt), hvis personen eller korporationen anvender forkortelsen

b) forkortelser af visse navne på større geografiske enheder anvendt som tilføjelse til et stednavn (jf. 1. del, § 73) eller et korporationsnavn (jf. 1. del, § 65B1)

c) visse ord i forbindelse med årstal, f.eks. f. (født), d. (død) (jf. 1. del, § 52)

d) præciserende betegnelser til personnavne, hvis disse betegnelser er forkortede i den kilde, hvorfra de er hentet (jf. 1. del, § 46G3 og § 53A)

_
.© Biblioteksstyrelsen 1998Forlag: Dansk BiblioteksCenter as2. udgave, maj 1998 Til top Til top