Biblioteksstyrelsen
2. udgave omarbejdet til brug for onlinekataloger

Slots- og Kulturstyrelsen har august 2016 besluttet at Danmark overgår til brug af RDA - Resource Description and Access som katalogiseringsregler.

Som følge heraf er den løbende opdatering af Katalogiseringsregler og bibliografisk standard for danske biblioteker ophørt pr. 31. december 2017. Ibrugtagning af RDA vil ske gradvist og derfor vil disse regler fortsat blive anvendt i en vis periode.  Forord til 2. udgave
  Generel indledning til valg og udformning af opslagselementer og beskrivelse - Katalogiseringsniveauer
  Del 1. Opslag : valg og udformning
  Del 2. Beskrivelse
  Bilag

Udarbejdet af Katalogdatarådet for Biblioteksstyrelsen
© Kulturstyrelsen