.KatalogiseringsreglerBiblioteksstyrelsen
.Start S&oslah Sitemap Kapitelstart
.
Forrige afsnit C.5 Alternative årstal Bilag D Næste afsnit

C.6 Ordenstal

Ved citation af titler, navne i ophavsangivelser eller navne på forlag el.lign. gengives ordenstal, som de forekommer i materialet. I alle andre tilfælde anføres de som 1., 2., 3. osv.

    2. edition

(ikke 2nd edition)

_
.© Biblioteksstyrelsen 1998Forlag: Dansk BiblioteksCenter as2. udgave, maj 1998 Til top Til top