. Katalogiseringsregler Biblioteksstyrelsen
. Start S&oslah Sitemap Kapitelstart
.

Forrige afsnit Bilag F - Fremvisningsformater. Tegnsætning i beskrivelsen Bilag H - Danske navne på nutidige lande Næste afsnit

Bilag G - Fysisk beskrivelse med standardmål

G.1

Dette bilag indeholder en skematisk oversigt over oplysninger, der anføres i afsnittet for den fysiske beskrivelse (ud over omfang og specifik materialebetegnelse).

For hver materialetype (hvert kapitel i 2. del) er angivet de oplysninger, der anføres for alle materialer, som beskrives efter det pågældende kapitel. Hvis der for enkelte af de specifikke materialetyper anføres specielle oplysninger, er dette angivet som en underdeling af oversigten for det enkelte kapitel.

For visse oplysninger er der angivet en standardværdi med kursiv (f.eks. 3,81 mm). De enkelte katalogiserende institutioner kan vælge at udelade oplysninger, der er standard for den materialetype, der beskrives. Hvis en standardværdi findes, men kriterierne for anvendelsen af denne er kompliceret, henvises til regelteksten.

Oplysninger, der er anført i parentes i skemaet, er valgfrie eller anføres kun i specielle tilfælde.

 

Kapitel

spec.

mat.bet.

tilføjelse

andre fysiske detaljer

størrelse

2

 

paginering

løsblade

skrift

illustrationer

højde (x bredde)

Se 2.5D

3

 

skrift

farve

fysisk materiale

opklæbning

højde x bredde

 

atlas

sidetal/bind

antal kort

(højde x bredde)

Se 2.5D

 

model

 

 

højde x bredde
(x dybde)

4

 

 

materiale

illustrationer

højde (x bredde)

5

 

sidetal/bind

skrift

illustrationer

højde (x bredde)

6

 

spilletid

antal lydkanaler

indspilnings- og afspilningskarakteristika

Musikoptagelser:

"stereo"

Andre lydoptagelser: "mono"

 

 

cd

 

 

diameter

"12 cm"

 

grammofonplade

 

afspilningshastighed

rillekarakteristika

"33 o/min"

(ved 30 cm-plader)

"45 o/min"

(ved 17 cm-plader)

diameter

 

kassettebånd

 

afspilningshastighed

"4,75 cm/s"

antal spor

"4 spor"

støjbegrænsnings-system og båndmateriale

"dolby",

"chromdioxid"

kassettens højde
x bredde

"10 x 6,3 cm"

båndbredde

"3,81 mm"

 

lydcartridge

 

afspilningshastighed

antal spor

"8 spor"

cartridgens højde x bredde

båndbredde

 

lydspor på film

 

indspilningstype

afspilningshastighed

båndkonfiguration

filmbredde

 

spolelydbånd

 

afspilningshastighed

antal spor

støjbegrænsnings-system og båndmateriale

spolens diameter

båndbredde

"6,25 mm"

7

 

teknisk system

spilletid

"lyd"

"farve"

 

 

film

 

projektionsoplysninger

projektionshastighed

filmbredde

(spolediameter)

 

videoplade

 

afspilningshastighed

diameter

"afhængig af teknisk system"

 

videospole

 

afspilningshastighed

båndbredde

"afhængig af teknisk system"

(spolediameter)

"afhængig af teknisk system"

 

videokassette

 

afspilningshastighed

kassettens højde
x bredde

"afhængig af teknisk system"

båndbredde

"afhængig af teknisk system"

8

 

følbar

plast

teknisk system

antal dias/dobbeltbilleder

se 8.5C

"farve"

højde x bredde

 

billedbånd

 

 

bredde

"35 mm"

 

dias

 

 

højde x bredde

"5 x 5 cm"

 

transparenter

 

 

højde x bredde

"30 x 21 cm"

9

 

 

lyd

farve

 

 

cd-i

 

 

diameter

"12 cm"

 

cd-rom

 

 

diameter

"12 cm"

 

diskette

 

 

disketteomslagets højde

 

dvd

 

 

diameter

"12 cm"

 

foto-cd

 

 

diameter

"12 cm"

 

magnetbåndsspole

 

 

spolediameter

båndbredde

 

magnetbåndskassette

 

 

kassettens højde
x bredde

båndbredde

10

 

(antal dele)

materiale

farve

lyd

højde x bredde
x dybde

 

mikroskoppræparat

 

 

 

højde x bredde

11

 

specielt apparatur

antal ruder

(formindskelsesforhold)

positiv/negativ

illustrationer

farve

højde x bredde

 

mikrofiche

 

 

højde x bredde

"10 x 15 cm"

 

mikrofilm

 

 

bredde

"35 mm"

spolediameter

 

mikrofilmhulkort

 

 

højde x bredde

"8,3 x 18,7 cm"

 

papirmikrokort

 

 

højde x bredde

"7,5 x 12,5 cm"

_
. © Biblioteksstyrelsen 1998 Forlag: Dansk BiblioteksCenter as 2. udgave, maj 1998 Til top Til top