.KatalogiseringsreglerBiblioteksstyrelsen
.Start S&slash;g Sitemap Kapitelstart
.
Forrige afsnit 29. Ophavsbetegnelser som titler 31. Sammenhænge med andre materialers titler Næste afsnit

30. Serietitler - [Reglen er rettet, se ny tekst her]

For selvstændigt katalogiserede materialer udarbejdes der opslag på serietitler, sådan som de måtte forekomme i materialet. Da seriebetegnelsen ligeledes er en del af beskrivelsen, anvendes materialets form af serietitlen både som en del af beskrivelsen og som opslag på serietitlen og inddateres derfor i én arbejdsgang.

Såfremt materialets form afviger fra den hovedtitel, man ville anvende for serien katalogiseret som en helhed, udarbejdes yderligere opslag på hovedtitlen for serien som helhed. Sådanne titler udformes i henhold til reglerne for periodica, se § 102-103 , uanset om serien i sig selv er periodisk udgivet eller ej.

  Soltemplet. - (Tintins oplevelser ; 4)
  Opslag på Tintins oplevelser
  (Opslaget på beskrivelsens serietitel er identisk med den form, der gælder for serien katalogiseret som en helhed)
  Barbie og isbaren. - (Barbie ; 4)
  Opslag på Barbie, og: Barbie (Bagsværd)
  (Materialets form er ikke identisk med den form, der ville være anvendt, hvis serien var katalogiseret som en helhed, idet det her ville være nødvendigt at adskille serien fra en anden serie med samme titel. Katalogiseringen suppleres derfor af et opslag på seriens hovedtitel)
  Notat om trafik og miljø. - (Miljøkontrollens skriftserie ; nr. 1/1985)
  Opslag på Miljøkontrollens skriftserie
  (Opslaget på beskrivelsens serietitel er identisk med den form, der gælder for serien katalogiseret som en helhed)
  Børn og trafik - hovedrapport. - (Rapport ; nr. 65)
  Opslag på Rapport, og: Rapport (ivtb, Institut for veje, trafik og Byplan, Danmarks Tekniske Højskole)
  (Materialets form er ikke identisk med den form, der ville være anvendt, hvis serien var katalogiseret som en helhed, idet serietitlen er en artsbetegnelse og derfor som opslag skal suppleres med den udgivende korporation. Katalogiseringen suppleres derfor af et opslag på seriens hovedtitel)
_
.© Biblioteksstyrelsen 1998Forlag: Dansk BiblioteksCenter as2. udgave, maj 1998 Til top Til top