.KatalogiseringsreglerBiblioteksstyrelsen
.Start S&slash;g Sitemap Kapitelstart
.
Forrige afsnit 5.5C Illustrationer 5.5E Bilag Næste afsnit

5.5D Størrelse

5.5D1 Materialets størrelse anføres som anvist i 2.5D . Hvis et materiale består af flere partiturer, stemmer el.lign., anføres størrelsen efter alle oplysninger om disse. Hvis størrelsen på de enkelte partiturer, stemmer el.lign. ikke er den samme, anføres størrelsen på hver enkelt del efter de oplysninger, den hører til.

  300 00 *n 1 studiepartitur *a 34 s. *c 18 cm
  300 00 *n 1 partitur *a 20 s. *n 1 stemme *c 28 cm
  300 00 *n 1 partitur *a VI, 63 s. *c 20 cm *n 16 stemmer *c 32 cm
  300 00 *n 1 partitur *a 148 bl. *c 23 ¥ 31 cm
  300 00 *n 1 korpartitur *a 78 s. *c 21 cm *n 48 korstemmer *c 21 cm *n
  3 stemmer *c 31 cm
_
.© Biblioteksstyrelsen 1998Forlag: Dansk BiblioteksCenter as2. udgave, maj 1998 Til top Til top