.KatalogiseringsreglerBiblioteksstyrelsen
.Start S&slash;g Sitemap Kapitelstart
.
Forrige afsnit Afsnit 6.I.0 - Almene regler 6.I.0B Kilder til oplysninger Næste afsnit

6.I.0A Afgrænsning

Reglerne i dette kapitel omfatter den bibliografiske beskrivelse af lydoptagelser på alle lydmedier (f.eks. plade, bånd, cd). Ved film og video, hvor lydsiden ønskes beskrevet som lydoptagelse, tages udgangspunkt i kapitel 7 , og der suppleres med elementer fra nærværende kapitel. Ved lyd i elektronisk form tages udgangspunkt i kapitel 9 .

Reglerne anvendes ved såvel publicerede som upublicerede lydoptagelser, herunder radiooptagelser. Ved upublicerede lydoptagelser forstås ikke-kommercielle optagelser, der normalt kun findes i ét eksemplar.

Reglerne dækker ikke fuldt ud alle historiske og museale materialetyper, men passende specifikationer i den fysiske beskrivelse (se 6.I.5) samt specielle noter vil give en tilstrækkelig detaljeret beskrivelse for de fleste bibliotekskataloger.

Musikoptagelser beskrives efter reglerne i kapitel 6.II . Når en optagelse indeholder en blanding af tale, reallyd eller lydeffekter og musik, vurderes, hvorvidt indholdet primært er tale mv. eller musik, og der tages derpå udgangspunkt i det relevante kapitel. Ved vurderingen ses på forhold som hensigten med udgivelsen, eventuelle sammenhænge med andre materialer og præsentationen af optagelsen. Hvis hensigten eksempelvis primært er instruktiv eller pædagogisk (som ved en instruktion i gymnastik eller et undervisningsmateriale), betragtes materialet som en lydoptagelse med tale mv. Hvis der kan være tvivl om hensigten, ses på det faktiske tidsforbug for henholdsvis tale mv. og musik på optagelsen. I tvivlstilfælde tages udgangspunkt i kapitel 6.I, men relevante elementer fra kapitel 6.II kan herudover medtages i beskrivelsen.

Ved separate lydspor, der tænkes afspillet sammen med eksisterende film, tages udgangspunkt i kapitel 7 .

_
.© Biblioteksstyrelsen 1998Forlag: Dansk BiblioteksCenter as2. udgave, maj 1998 Til top Til top