.KatalogiseringsreglerBiblioteksstyrelsen
.Start S&slash;g Sitemap Kapitelstart
.
Forrige afsnit 6.II.2A Indledende regel 6.II.2C Ophavsangivelser hørende til udgaven Næste afsnit

6.II.2B Udgavebetegnelse

6.II.2B1 Hvis en udgave af en musikoptagelse afviger fra andre udgaver eller er betegnet som en genudgivelse af musikoptagelsen, gengives udgavebetegnelsen som anvist i 1.2B .

    250 00 *a Éd. spéciale
    250 00 *a Extended version
    250 00 *a Remastered edition
    250 00 *a Short version
    250 00 *a Remix

6.II.2B2 Hvis der er tvivl om, hvorvidt en oplysning er en udgavebetegnelse, følges 1.2B3 .

6.II.2B3 Valgfri tilføjelse. Hvis en musikoptagelse vides at indeholde betydelige ændringer i forhold til tidligere udgaver, men oplysning om udgave mangler, tilføjes en passende kort udgavebetegnelse i skarp parentes på hovedtitlens sprog og i dennes alfabet.

6.II.2B4 Hvis en udgavebetegnelse er på mere end ét sprog eller i mere end ét alfabet, gengives den betegnelse, der er på hovedtitlens sprog og i dennes alfabet. Hvis dette kriterium ikke kan anvendes, gengives den betegnelse, der står først.

Valgfrit: Udgavebetegnelser på andre sprog eller i andre alfabeter gengives.

6.II.2B5 Hvis et materiale med flere værker uden fælles titel beskrives som en helhed, og der til en eller flere af titlerne er knyttet en udgavebetegnelse, gengives de enkelte udgavebetegnelser efter den titel og ophavsangivelse, de hører til, som anvist i 1.2B6 .

_
.© Biblioteksstyrelsen 1998Forlag: Dansk BiblioteksCenter as2. udgave, maj 1998 Til top Til top