.KatalogiseringsreglerBiblioteksstyrelsen
.Start S&slash;g Sitemap Kapitelstart
.
Forrige afsnit 7.0B Kilder til oplysninger 7.0C Tegnsætning Næste afsnit

7.0B2 Foreskrevne kilder til oplysninger

For hvert afsnit af beskrivelsen er bestemte kilder udpeget som foreskrevne kilder til oplysninger.

Afsnit Foreskrevne kilder

Titel og ophavsangivelse Fremtrædende plads

Udgave Fremtrædende plads, ledsa-
gende materiale

Publicering, distribution el.lign. Fremtrædende plads, ledsa-
gende materiale

Fysisk beskrivelse Hvor som helst

Serie Fremtrædende plads, ledsa-
gende materiale

Note Hvor som helst

Standardnummer og anskaffelsesvilkår Hvor som helst

Fremtrædende plads omfatter for film og videogrammers vedkommende selve materialet og det originale opbevaringsudstyr og er således identisk med den primære kilde. Oplysninger fra fremtrædende plads i materialet foretrækkes frem for oplysninger hentet uden for materialet. Oplysninger, der hentes fra andre kilder end de foreskrevne, sættes i skarp parentes.

_
.© Biblioteksstyrelsen 1998Forlag: Dansk BiblioteksCenter as2. udgave, maj 1998 Til top Til top