.KatalogiseringsreglerBiblioteksstyrelsen
.Start S&slash;g Sitemap Kapitelstart
.
Forrige afsnit 7.2A Indledende regel 7.2C Ophavsangivelser hørende til udgaven Næste afsnit

7.2B Udgavebetegnelse

For film og videogrammers vedkommende vil der sjældent være tale om udgaver af materialet, der afløser hinanden, men snarere om versioner af samme film, f.eks. en engelsk film udgivet uden tekstning og samme film udgivet og suppleret med dansk tekstning etc. Versioner af et materiale er generelt omfattet af afsnittet vedr. udgavebetegnelse, jf. 1.2B3, men i en lang række tilfælde vil materialet være præsenteret uden en betegnelse, der kan betragtes som en udgavebetegnelse. I nogle tilfælde vil de forhold, der adskiller versionerne fra hinanden, fremgå af den øvrige beskrivelse (f.eks. kan en engelsk film med danske undertekster have en dansk hovedtitel). I andre tilfælde kan en udgavebetegnelse konstrueres, eller der kan gives en note, jf. 7.2B3.

7.2B1 Hvis en udgave af en film eller et videogram afviger fra andre udgaver eller er betegnet som en genudgivelse af filmen eller videogrammet, gengives udgavebetegnelsen som anvist i 1.2B.

    250 00 *a Long version
    250 00 *a Revised version

7.2B2 Hvis der er tvivl om, hvorvidt en oplysning er en udgavebetegnelse, følges 1.2B3 .

    250 00 *a English language ed.
    250 00 *a Døve-version

7.2B3 Valgfri tilføjelse. Hvis en film eller et videogram vides at indeholde betydelige ændringer i forhold til tidligere udgaver, men oplysning om udgave mangler, kan en passende kort udgavebetegnelse i skarp parentes på hovedtitlens sprog og i dennes alfabet tilføjes. Hvis dette skønnes uhensigtsmæssigt, kan ændringen i forhold til andre udgaver beskrives i en note.

    250 00 *a [Censureret udgave]

7.2B4 Hvis en udgavebetegnelse er på mere end ét sprog eller i mere end ét alfabet, gengives den betegnelse, der er på hovedtitlens sprog og i dennes alfabet. Hvis dette kriterium ikke kan anvendes, gengives den betegnelse, der står først.

Valgfrit: Udgavebetegnelser på andre sprog eller i andre alfabeter gengives.

7.2B5 Hvis et materiale med flere værker uden fælles titel beskrives som en helhed, og der til en eller flere af titlerne er knyttet en udgavebetegnelse, gengives de enkelte udgavebetegnelser efter den titel og ophavsangivelse, de hører til.

_
.© Biblioteksstyrelsen 1998Forlag: Dansk BiblioteksCenter as2. udgave, maj 1998 Til top Til top