.KatalogiseringsreglerBiblioteksstyrelsen
.Start S&slash;g Sitemap Kapitelstart
.
Forrige afsnit 7.4F Udgivelsesår, produktionsår, distributionsår el.lign. Afsnit 7.5 - Fysisk beskrivelse Næste afsnit

7.4G Produktionssted og navn på teknisk produktionsselskab

7.4G1 Hvis navnet på forlaget ikke kendes, gengives produktionsstedet og det tekniske produktionsselskabs navn, hvis det er nævnt i materialet, som anvist i 1.4G .

7.4G2 Valgfri tilføjelse. Produktionsstedet og/eller det tekniske produktionsselskabs navn gengives, hvis de afviger fra hjemsted og navn på udgiver, distributør el.lign, er nævnt i materialet og skønnes at have betydning for den katalogiserende institution.

    260 00 *a København *b Arbejdsmiljøfondet *c 1982 *r [S.l.] *t Holger
    Danske AV produktion
_
.© Biblioteksstyrelsen 1998Forlag: Dansk BiblioteksCenter as2. udgave, maj 1998 Til top Til top