.KatalogiseringsreglerBiblioteksstyrelsen
.Start S&slash;g Sitemap Kapitelstart
.
Forrige afsnit 7.8A Indledende regel 7.8C Nøgletitel Næste afsnit

7.8B Standardnummer

7.8B1 For tiden findes intet internationalt vedtaget standardnummersystem for film og videogrammer. Nationalt kan man have vedtaget at acceptere anvendelse af det internationale standardbognummer (ISBN) eller det internationale standardperiodicanummer (ISSN) for det pågældende materiale.

Et eventuelt ISBN eller ISSN i materialet anføres som anvist i 1.8B, hvis brugen af standardnummer vides nationalt accepteret, eller hvis man er i tvivl herom. Hvis et ISBN eller ISSN ikke anføres som standardnummer, kan det anføres i en note (se 7.7B19).

7.8B2 Andre numre gives i en note. (se 7.7B19)

_
.© Biblioteksstyrelsen 1998Forlag: Dansk BiblioteksCenter as2. udgave, maj 1998 Til top Til top