.KatalogiseringsreglerBiblioteksstyrelsen
.Start S&slash;g Sitemap Kapitelstart
.
Forrige afsnit Afsnit 8.2 - Udgave 8.2B Udgavebetegnelse Næste afsnit

8.2A Indledende regel

8.2A1 Tegnsætning

Se Bilag F .

8.2A2 Upublicerede todimensionale billedmaterialer

Angående upublicerede todimensionale billedmaterialer i forskellige versioner se 4.2 .

_
.© Biblioteksstyrelsen 1998Forlag: Dansk BiblioteksCenter as2. udgave, maj 1998 Til top Til top