.KatalogiseringsreglerBiblioteksstyrelsen
.Start S&slash;g Sitemap Kapitelstart
.
Forrige afsnit 8.2D Betegnelser for uændrede genudgivelser Afsnit 8.4 - Publicering, distribution el.lign.Næste afsnit

Afsnit 8.3 - Specifikke oplysninger for enkelte materiale- og publikationstyper

Der findes ingen materialespecifikke oplysninger om todimensionale billedmaterialer i dette kapitel.

_
.© Biblioteksstyrelsen 1998Forlag: Dansk BiblioteksCenter as2. udgave, maj 1998 Til top Til top