.KatalogiseringsreglerBiblioteksstyrelsen
.Start S&slash;g Sitemap Kapitelstart
.
Forrige afsnit 8.5A Indledende regel 8.5C Andre oplysninger om den fysiske udformning Næste afsnit

8.5B Omfang og specifik materialebetegnelse

8.5B1 Et billedmateriales omfang beskrives ved at anføre antallet af fysiske enheder med arabertal efterfulgt af en specifik materialebetegnelse fra nedenstående liste.

akvarel
arkitekturtegning
billedbånd
billedkort
billedtæppe
collage
dias
exlibris
flipovermateriale
flonellografmateriale
fotografi
fotoreproduktion
grafisk blad
hologram
kunstreproduktion
maleri
ordkort
originalkunst
plakat
planche
postkort
stereoskopisk billede
symbolkort
tegning
teknisk tegning
transparent

  300 00 *n 1 grafisk blad
  300 00 *n 1 fotografi
  300 00 *n 113 ordkort
  300 00 *n 200 dias
  300 00 *n 2 tegninger
  300 00 *n 4 postkort
  300 00 *n 1 planche
  300 00 *n 10 exlibris

Hvis ingen af de ovennævnte betegnelser er dækkende, kan en anden passende betegnelse anføres som specifik materialebetegnelse.

  300 00 *n 1 skive med drejeskive

Hvis ingen passende betegnelse kan findes, anføres betegnelsen billede .

For billedbånd og stereoskopisk billedmateriale kan kassette eller spole tilføjes.

  300 00 *n 1 billedbåndspole

For stereoskopisk billedmateriale kan varemærke eller anden teknisk specifikation tilføjes.

  300 00 *n 3 dias *e Viewmaster

Hvis materialet er med reliefsymboler, tilføjes følbar .

  300 00 *n 1 grafisk blad (følbar)

Hvis et materiale med følbare oplysninger er i plast, tilføjes desuden plast indledt med komma.

  300 00 *n 1 grafisk blad (følbar, plast)

Hvis materialet består af et stort antal enheder, og det nøjagtige antal ikke let kan fastslås, anføres et omtrentligt antal uden skarp parentes indledt med ca.

  300 00 *n Ca. 1000 fotografier

8.5B2 Efter betegnelsen for en filmstrimmel eller et billedbånd tilføjes antallet af dias eller dobbeltbilleder.

  300 00 *n 7 billedbånd *a 406 dias
  300 00 *n 1 filmstrimmel *a 10 dobbeltbilleder

Efter betegnelsen for et stereoskopisk billedmateriale tilføjes antallet af dobbeltbilleder.

  300 00 *n 1 stereoskopisk billedmateriale *a 10 dobbeltbilleder

8.5B3 Efter betegnelsen for et flipovermateriale tilføjes antallet eller det omtrentlige antal blade.

  300 00 *n 1 flipovermateriale *a 8 bl.

8.5B4 Efter betegnelsen for en transparent eller planche tilføjes antallet eller det omtrentlige antal overlæg. Hvis overlæggene er fastgjort, anføres dette.

  300 00 *n 1 transparent (med 1 overlæg)
  300 00 *n 1 transparent (med 5 fæstnede overlæg)

8.5B5 Hvis delene af et billedbånd, et stereoskopisk billedmateriale, et flipovermateriale eller et transparent materiale i flere dele har samme antal eller næsten samme antal komponenter (f.eks. billeder eller blade), anføres f.eks. 3 billedbånd (a 50 dias) eller 3 transparenter (a ca. 10 overlæg). Ellers anføres det samlede antal komponenter, hvis de er fortløbende nummereret, eller oplysningen om antal komponenter udelades.

8.5B6 Hvis et materiale med flere værker uden fælles titel beskrives som selvstændige værker med egne titler (se 1.1G2), anføres omfanget af det enkelte værk f.eks. som på del 2 af 4 dele, på 3. del af 4 dele (hvis delene er nummereret i én sekvens) eller som på 1 del af 4 dele (hvis der ikke er en sådan nummerering).

_
.© Biblioteksstyrelsen 1998Forlag: Dansk BiblioteksCenter as2. udgave, maj 1998 Til top Til top