.KatalogiseringsreglerBiblioteksstyrelsen
.Start S&slash;g Sitemap Kapitelstart
.
Forrige afsnit 10.4B Almene regler 10.4D Navn på forlag, distributør el.lign.Næste afsnit

10.4C Hjemsted for forlag, distributør el.lign.

10.4C1 Hjemstedet for forlaget, distributøren el.lign. gengives som anvist i 1.4C .

10.4C2 For naturskabte genstande (bortset fra dem, der er monteret som studieobjekt eller beregnet til fremvisning) og for forarbejdede genstande, der ikke i sig selv primært er fremstillet for at formidle noget, gengives intet hjemsted for forlag, distributør el.lign.

_
.© Biblioteksstyrelsen 1998Forlag: Dansk BiblioteksCenter as2. udgave, maj 1998 Til top Til top