.KatalogiseringsreglerBiblioteksstyrelsen
.Start S&slash;g Sitemap Kapitelstart
.
Forrige afsnit 10.4D Navn på forlag, distributør el.lign. 10.4F Udgivelsesår, distributionsår el.lign.Næste afsnit

10.4E Valgfri tilføjelse. Funktionsangivelse for forlag, distributør el.lign.

10.4E1 Efter navnet på et forlag, en distributør el.lign. tilføjes en funktionsangivelse som anvist i 1.4E.

_
.© Biblioteksstyrelsen 1998Forlag: Dansk BiblioteksCenter as2. udgave, maj 1998 Til top Til top