.KatalogiseringsreglerBiblioteksstyrelsen
.Start S&slash;g Sitemap Kapitelstart
.
Forrige afsnit 13.2-13.3 Analyser 13.3 Analyser i form af »I«-analyser Næste afsnit

13.2 Analyser i noteafsnittet

Når det valgte udgangspunkt for en registrering er en enkelt udlånsenhed, og denne samtidig er monografisk udgivet og indeholder flere værker, kan beskrivelsen af materialet i noteafsnittet indeholde en oversigt over de indeholdte værker. Dette er den enkleste analysemetode.

Den bibliografiske beskrivelse af de enkelte analyserede dele begrænses som regel til gengivelse af titel og ophav med primær funktion.

Oplysningerne om de enkelte dele kan inddateres som en indholdsnote, eller en indholdsnote kan dannes ud fra eventuelle valgte analytiske opslag.

Hvis der er tale om et sammensat materiale, hvor en eller flere fysiske dele af materialet kan betragtes som selvstændige materialer med egne titler, udformes ingen egentlig samlet oversigt over indholdet. Sådanne titler vil være beskrevet mere fyldestgørende i forbindelse med noter, der beskriver de enkelte dele af materialet nærmere. Summen af disse noter vil give en oversigt over indholdet af materialet. Sammensatte materialer er generelt beskrevet i 1.10 .

    245 00 *a Moderne fransk dramatik *m GMB *c Ionesco, Adamov, Tar-
    dieu *e introduceret af Chr. Ludvigsen
    260 00 *a Fredensborg *b Arena *f [København] *g ekspedition: Asche-
    houg *c 1959
    300 00 *a 183 s. *c 20 cm
    530 00 *a Indhold: Stolene ; Enetime / Eugène Ionesco. Professor
    Taranne / Arthur Adamov. Nøglehullet ; Lille konversations-
    symfoni / Jean Tardieu
    245 00 *a Noter til makroteori *m GMB *e red. af Bodil Nyboe Ander-
    sen
    260 00 *a København *b Universitetsforlaget *b i kommission hos Gad
    *c 1972
    300 00 *a 134 s. *b ill. *c 24 cm
    440 00 *a Memorandum *æ Københavns Universitets Økonomiske
    Institut *v nr. 27
    530 00 *a Indhold: Pengeteori / af Bodil Nyboe Andersen. Konjunktur-
    teori / af P. Nørregaard Rasmussen. Dynamisering af makromo-
    deller / af Ellen Andersen
    245 00 *a Absolute music, 10 *m GMB *c originale top hits
    ...
    531 00 *a Indhold:
    ...
    770 00 *å 2 *a Cher
    770 00 *å 4 *a Henderson *h Caroline
    ...
    780 00 *å 1 *a Queen
    780 00 *å 3 *a Blur
    ...
    795 00 *å 1 *a Heaven for everyone
    795 00 *å 2 *a Walking in Memphis
    795 00 *å 3 *a Country house
    795 00 *å 4 *a Made in Europe
    ...
    eller:
    245 00 *a Absolute music, 10 *m GMB *c originale top hits
    530 00 *a Indhold: Heaven for everyone / Queen. Walking in Memphis
    / Cher. Country house / Blur. Made in Europe / Caroline Hen-
    derson ...

Sammensat materiale:

    245 00 *a Kroppen i skolen - temauge 41, 1995 *m GMB *e udgivere
    Dansk Skoleidræt ... [et al.]
    260 00 *a [Brøndby] *b Danmarks Idræts-Forbund *c 1995
    300 00 *n 1 video *e VHS *l ca. 14 min. *n 1 video *e VHS *l ca. 11 min.
    *n 3 kassettebånd *n 2 disketter *b HD *c 9,4 cm (3,5 in.) *a 1
    bog (løsblade) *b ill.
    512 00 *a Titlen hentet fra omslag
    512 00 *a Video: Video 1: Flyv fugl flyv : handicap idræt / instruktion
    Niels Frandsen. København : b-kommunikation, 1992. På
    omslaget: Kroppen i skolen. Video 2: Køn på spil / af Frank Jen-
    sen & Peter Due. Roskilde : Amtscentralen Roskilde. På omsla-
    get: Kroppen i skolen
    512 00 *a Kassettebånd: Kassette 1: Kroppen i skolen : cirkus. Kassette
    2: Kroppen i skolen : eventyret i bevægelsen. Kassette 3: Krop-
    pen i skolen : krop & former/musisk teater
    512 00 *a Disketter: Kroppen i skolen : idræt og edb. Systemkrav: Pc;
    programmet Windows Draw. Diskette 1: Elevdiskette med stjer-
    ner, bolde, tøndebånd, sjippetove, pyramider. Diskette 2:
    Lærer-elevdiskette, redskabsbaner
_
.© Biblioteksstyrelsen 1998Forlag: Dansk BiblioteksCenter as2. udgave, maj 1998 Til top Til top