.KatalogiseringsreglerBiblioteksstyrelsen
.Start S&slash;g Sitemap Kapitelstart
.
Forrige afsnit 2.1E Undertitler og anden titelinformation 2.1G Materialer med flere værker uden fælles titel Næste afsnit

2.1F Ophavsangivelser

2.1F1 Ophavsangivelser gengives som anvist i 1.1F .

  245 00 *a Udenrigspolitik og betalingsbalance *m tekst *e af Hans Chr.
  Johansen
  245 00 *a Managing the special library *m tekst *c strategies for success
  within the larger organization *e by Herbert S. White
  245 00 *a 100 kærlighedsdigte fra mange lande *m tekst *e redigeret af
  Tove Ditlevsen
  245 00 *a Information filing and finding *m tekst *e Pat F. Booth &
  M.L. South
  245 00 *a Værelse med udsigt *m tekst *e E.M. Forster *f på dansk ved
  Aase Hansen
  245 00 *a Håndbog i sygehjælp *m tekst *e redaktion: P. From Hansen
  (På titelsiden: Redaktion: Overlæge dr. med. P. From Hansen)
  245 00 *a A man's mistake *m tekst *e by the author of »St. Olave's«
  245 00 *a Rationalisering i danske folkebiblioteker *m tekst *c betænk-
  ning *e afgivet af Danmarks Biblioteksforenings Rationalise-
  ringskomité
  245 00 *a Praktisk statistik for samfundsvidenskaberne *m tekst *c en
  indføring i teori og metode *e K. Fisker, K. Nørgård, L. Thyge-
  sen, J. Wedebye, R. Østerlund
  eller:
  245 00 *a Praktisk statistik for samfundsvidenskaberne *m tekst *c en
  indføring i teori og metode *e K. Fisker ... [et al.]
  245 00 *a Frederik og Joachim *m tekst *e tekst: Mogens Mugge Hansen
  *f billedredaktør: prinsesse Anne-Lise af Schaumburg-Lippe
  245 00 *a Sanditon *m tekst *e Jane Austen and another lady
  245 00 *a Indføring i filosofi *m tekst *e Ericson, Hof, Jeffner *e under
  medvirken af Rolf Ejvegård
  245 00 *a Turen går til Israel *m tekst *e manuskript: Herbert Pundik *f
  kort og vignetter: Ib Withen *f redaktion: Erik Langkjær
  245 00 *a Dostojevskij udvalg *m tekst *e udvalgt af Carl Stief *f oversat
  af Ejnar Thomassen
  245 00 *a Dekameron *m tekst *e Boccaccio *f paa Dansk ved S. Prahl *f
  illustreret af Arne Ungermann *f med Forord af Paul V. Rubow
  245 00 *a Lafontaines fabler *m tekst *f oversat fra fransk
  245 00 *a Slotte og herregårde *m tekst *p Castles and manors *p
  Châteaux et manoirs *p Schlösser und Burgen *e photographs
  by Inga Aistrup
  245 00 *a Abbreviations of typical words in bibliographical references
  *m tekst *e International Organization for Standardization *p
  Abréviations des mots typiques dans les références bibliogra-
  phiques *t Organisation internationale de normalisation
  eller
  245 00 *a Abbreviations of typical words in bibliographical references
  *m tekst *e International Organization for Standardization *p
  Abréviations des mots typiques dans les références bibliogra-
  phiques
  (Den valgfri regel om udeladelse af parallelle ophavsangivelser under 1.1F11 benyttet)

2.1F3 En kort forklarende tilføjelse gives i ophavsangivelsen, hvis forholdet mellem titel og person(er) eller korporation(er) er uklart.

  245 00 *a Litteraturudvalg *m tekst *e [udgivet af] Chr. N. Brodersen og
  Sven Møller Kristensen
  245 00 *a Research in human geography *m tekst *e Michael Chisholm
  *e [for the] Social Service Research Council
  245 00 *a Fremtidsglimt *m tekst *c forfatteren til »Fremtidschok« og
  »Den tredie bølge« i krydsild *e [interview med] Alvin Toffler
_
.© Biblioteksstyrelsen 1998Forlag: Dansk BiblioteksCenter as2. udgave, maj 1998 Til top Til top