.KatalogiseringsreglerBiblioteksstyrelsen
.Start S&slash;g Sitemap Kapitelstart
.
Forrige afsnit 2.2A Indledende regel 2.2C Ophavsangivelser hørende til udgaven Næste afsnit

2.2B Udgavebetegnelse

2.2B1 Udgavebetegnelsen gengives som anvist i 1.2B .

  250 00 *a 1. udg.
  250 00 *a Red letter ed.
  250 00 *a Teachers ed.
  250 00 *a 2. reviderede udg.
  250 00 *a Nuova ed.
  250 00 *a Sehr veränderte Aufl.
  250 00 *a 1. illustrated ed.
  250 00 *a Draft
  250 00 *a Facsim. ed.
  250 00 *a B-udg., 2. udg.
  250 00 *a 2. udg.
  250 00 *a [Ny udg.]
  250 00 *a 2. udgave [i.e. ny udgave]
  (På materialet: 2. udgave. Vides at være en fejlagtig oplysning og derfor korrigeret som anvist i 1.0F)

2.2B2 Hvis der er tvivl om, hvorvidt en oplysning er en udgavebetegnelse, følges 1.2B3.

2.2B3 Valgfri tilføjelse. Hvis et materiale vides at indeholde betydelige ændringer i forhold til tidligere udgaver, men oplysning om udgave mangler, tilføjes en passende kort udgavebetegnelse i skarp parentes på hovedtitlens sprog og i dennes alfabet.

  250 00 *a [New ed.]

2.2B4 Hvis en udgavebetegnelse er på mere end ét sprog eller i mere end ét alfabet, gengives den betegnelse, der er på hovedtitlens sprog og i dennes alfabet. Hvis dette kriterium ikke kan anvendes, gengives den betegnelse, der står først.

Valgfrit: Udgavebetegnelser på andre sprog eller i andre alfabeter gengives.

2.2B5 Hvis et materiale med flere værker uden fælles titel beskrives som en helhed, og der til en eller flere af titlerne er knyttet en udgavebetegnelse, gengives de enkelte udgavebetegnelser efter den titel og ophavsangivelse, de hører til, som anvist i 1.2B6 .

_
.© Biblioteksstyrelsen 1998Forlag: Dansk BiblioteksCenter as2. udgave, maj 1998 Til top Til top