.KatalogiseringsreglerBiblioteksstyrelsen
.Start S&slash;g Sitemap Kapitelstart
.
Forrige afsnit 2.4C Hjemsted for forlag, distributør el.lign. 2.4E Valgfri tilføjelse. Funktionsangivelse for forlag, distributør el.lign.Næste afsnit

2.4D Navn på forlag, distributør el.lign.

2.4D1 Navnet på forlaget, distributøren el.lign. gengives som anvist i 1.4D .

  260 00 *a Brabrand *b H.W. Aggergren
  260 00 *a Genève *a London *b WHO
  260 00 *a København *b Arbejdernes Oplysningsforbund *b Fremad
  260 00 *a New York *b Free Press *a London *b Collier-Macmillan
  260 00 *a København *b Universitetsforlaget *b i kommission hos Aka-
  demisk Forlag
  260 00 *a London *b T. Wall and Sons
  (På titelsiden: Published in celebration of life's minor pleasures by T. Wall and Sons (Ice-Cream) Ltd.)
_
.© Biblioteksstyrelsen 1998Forlag: Dansk BiblioteksCenter as2. udgave, maj 1998 Til top Til top