.KatalogiseringsreglerBiblioteksstyrelsen
.Start S&slash;g Sitemap Kapitelstart
.
Forrige afsnit 2.6A Indledende regel Afsnit 2.7 - Note Næste afsnit

2.6B Seriebetegnelse

2.6B1 Hver seriebetegnelse gengives som anvist i 1.6 .

  440 00 *a Typophile chap books *v 7
  440 00 *a Britain advances *v 10
  440 00 *a The King Penguin books
  440 00 *a Pjece *æ Statens Husholdningsråd
  440 00 *a Memorandum fra Københavns Universitets Økonomiske
  Institut *v nr. 22
  440 00 *a Dansk botanisk arkiv *v bd. 27, nr. 3
  440 00 *a Rapport *æ Afdelingen for Bærende Konstruktioner, Dan-
  marks Tekniske højskole *v nr. R 14
  440 00 *a Nordisk udredningsserie *v 6/73
  440 00 *a Graeco-Roman memoirs *z 0306-9222 *v nr. 62
  440 00 *a Works *æ Charles Dickens *v v. 12
  440 00 *a Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiello Q skiego *v 342 *o
  Prace prawnicze *v zeszyt 62 *p Universitas Iagellonica.
  Acta scientiarum litterarumque *v 342 *r Schedae iuridi-
  cae *v fasc. 62
_
.© Biblioteksstyrelsen 1998Forlag: Dansk BiblioteksCenter as2. udgave, maj 1998 Til top Til top