.KatalogiseringsreglerBiblioteksstyrelsen
.Start S&slash;g Sitemap Kapitelstart
.
Forrige afsnit 3.0C Tegnsætning 3.0E Beskrivelsens sprog og alfabet Næste afsnit

3.0D Forskellige detaljeringsniveauer for beskrivelsen

Se 1.0D . Målestoksforhold medtages dog altid.

_
.© Biblioteksstyrelsen 1998Forlag: Dansk BiblioteksCenter as2. udgave, maj 1998 Til top Til top