.KatalogiseringsreglerBiblioteksstyrelsen
.Start S&slash;g Sitemap Kapitelstart
.
Forrige afsnit 3.4A Indledende regel 3.4C Hjemsted for forlag, distributør el.lign.Næste afsnit

3.4B Almene regler

3.4B1 Angående almene regler for gengivelse af oplysninger om publicering, distribution el.lign. se 1.4B.

3.4B2 Ældre kartografiske materialer

Angående gengivelse af oplysninger om publicering, distribution el.lign. i ældre kartografiske materialer se også 2.16.

_
.© Biblioteksstyrelsen 1998Forlag: Dansk BiblioteksCenter as2. udgave, maj 1998 Til top Til top