.KatalogiseringsreglerBiblioteksstyrelsen
.Start S&slash;g Sitemap Kapitelstart
.
Forrige afsnit 3.5A Indledende regel 3.5C Andre oplysninger om den fysiske udformning Næste afsnit

3.5B Omfang og specifik materialebetegnelse /karakteriserende betegnelse for indholdet

3.5B1 Materialets omfang beskrives ved at anføre antallet af fysiske enheder med arabertal efterfulgt af en specifik materialebetegnelse fra nedenstående liste.

diagram
globus
model
perspektivkort
profil
remote-sensing kort
snit

  300 00 *n 1 globus

Hvis der er tale om et materiale i papirform, kan de karakteriserende betegnelser kort og atlas anvendes.

  300 00 *n 1 atlas
  300 00 *n 3 kort
  300 00 *n 25 ens kort

Hvis det kartografiske materiale er et håndskrift, tilføjes i hs. til den anvendte betegnelse.

  300 00 *n 1 kort i hs.

Hvis et materiale indeholder eller består af følbare oplysninger, følges 3.5B5.

Hvis et materiale består af et stort antal enheder, og det nøjagtige antal ikke let kan fastslås, anføres et omtrentligt antal uden skarp parentes indledt med ca.

  300 00 *n Ca. 800 kort

Hvis ingen af de ovennævnte specifikke materialebetegnelser/karakteriserende betegnelser er dækkende, anføres en anden passende betegnelse hentet fortrinsvis fra 5B i reglerne for beskrivelse af en anden materialetype.

  300 00 *n 52 spillekort
  (kartografisk materiale på spillekortenes ene side)

3.5B2 Hvis der er mere end ét kort, én plan el.lign. på et blad, anføres antallet af kort, planer el.lign.

  300 00 *n 5 kort på 1 ark

Hvis kort, planer el.lign. er fremstillet i to eller flere dele, og disse dele kan sammensættes til et enkelt kort, en enkelt plan el.lign. eller til mere end ét kort, én plan el.lign., anføres antallet af sammensatte kort efterfulgt af antallet af dele.

  300 00 *n 1 kort i 5 dele

Hvis et materiale består af en række blade, der hver for sig har karakter af et helt kort, en hel plan el.lign., beskrives materialet som anvist i 3.5B1.

3.5B3 Hvis materialet er et atlas, tilføjes paginering og/eller antal bind som anvist i 2.5B.

  300 00 *n 1 atlas *a 273 s.

3.5B4 Hvis et materiale med flere værker uden fælles titel beskrives som selvstændige værker med egne titler (se 3.1G4), anføres omfanget af det enkelte værk som anvist i 3.5B1-3.5B3, når værket er fysisk adskilt fra resten af materialet.

  300 00 *n 1 globus

Hvis værket ikke er fysisk adskilt fra resten af materialet, anføres omfanget f.eks. som på blad 3 af 4 kort (hvis delene er nummereret i én sekvens) eller som på 1 side af 4 kort (hvis der ikke er en sådan nummerering).

  300 00 *a På side 1 af 1 kort
  300 00 *a På 1 side af 1 snit

3.5B5 Hvis et kartografisk materiale indeholder både synlige (visuelle) og følbare oplysninger (f.eks. punktskrift og andre reliefsymboler for synshandicappede), tilføjes en passende betegnelse (f.eks. tryk og relief ) efter den specifikke materialebetegnelse/den karakteriserende betegnelse for materialets indhold (se 3.5B1-3.5B4).

  300 00 *n 1 kort (tryk og relief)
  300 00 *n 1 atlas (tryk og relief)
  300 00 *n 1 kort i 4 dele (tryk, punktskrift og relief)

Hvis et kartografisk materiale kun indeholder følbare oplysninger, tilføjes en passende betegnelse (f.eks. punktskrift eller relief ) efter den specifikke materialebetegnelse/den karakteriserende betegnelse for materialets indhold. Punktskrift kan, som angivet i 1.1C, anføres som generel materialebetegnelse. Hvis en sådan generel materialebetegnelse er anvendt, anføres betegnelsen ikke i forbindelse med den specifikke materialebetegnelse/karakteriserende betegnelse.

  300 00 *n 1 kort (punktskrift)
  eller
  300 00 *n 1 kort
  (»punktskrift« anvendt som generel materialebetegnelse af den katalogiserende institution)
  300 00 *n 1 kort (relief)
  300 00 *n 1 globus (relief)
  300 00 *n 1 atlas *a 100 s. (punktskrift og relief)

Hvis et materiale med følbare oplysninger er i plast, tilføjes desuden plast indledt med komma.

  300 00 *n 1 kort (punktskrift, plast)
  eller
  300 00 *n 1 kort (plast)
  300 00 *n 1 kort (tryk og punktskrift, plast)
_
.© Biblioteksstyrelsen 1998Forlag: Dansk BiblioteksCenter as2. udgave, maj 1998 Til top Til top