.KatalogiseringsreglerBiblioteksstyrelsen
.Start S&slash;g Sitemap Kapitelstart
.
Forrige afsnit Afsnit 4.2 - Udgave 4.2B Udgavebetegnelse Næste afsnit

4.2A Indledende regel

4.2A1 Afgrænsning

I dette afsnit gengives betegnelser om versioner af materiale i håndskrift, som findes i mere end én version eller stand i ét eller flere eksemplarer. Eksempler herpå er forskellige udkast i håndskrift til et værk og filmmanuskripter i forskellige versioner.

4.2A2 Tegnsætning

Se Bilag F .

_
.© Biblioteksstyrelsen 1998Forlag: Dansk BiblioteksCenter as2. udgave, maj 1998 Til top Til top