.KatalogiseringsreglerBiblioteksstyrelsen
.Start S&slash;g Sitemap Kapitelstart
.
Forrige afsnit 5.2A Indledende regel 5.2C Ophavsangivelser hørende til udgaven Næste afsnit

5.2B Udgavebetegnelse

5.2B1 Hvis en udgave af et værk afviger fra andre udgaver af samme værk eller er betegnet som en genudgivelse af værket, gengives udgavebetegnelsen som anvist i 1.2B .

  250 00 *a Ny udg.
  250 00 *a 2. ed.
  250 00 *a 2. éd. du recueil noté
  250 00 *a 6. udg.
  250 00 *a Originalausgabe
  250 00 *a Volkausgabe
  250 00 *a Urtextausgabe
  250 00 *a Abridged ed., 2. ed.

5.2B2 Ord som udgave, version el.lign. kan for musikalier ikke anvendes som tegn på, at en oplysning er en udgavebetegnelse.

5.2B3 Valgfri tilføjelse. Hvis et materiale vides at indeholde betydelige ændringer i forhold til tidligere udgaver, men oplysning om udgave mangler, tilføjes en passende kort udgavebetegnelse i skarp parentes på hovedtitlens sprog og i dennes alfabet.

  250 00 *a [3. ed.]
  250 00 *a [Nouv. éd. augm. des tectures chantées, parue en 1968]

5.2B4 Hvis en udgavebetegnelse er på mere end ét sprog eller i mere end ét alfabet, gengives den betegnelse, der er på hovedtitlens sprog og i dennes alfabet. Hvis dette kriterium ikke kan anvendes, gengives den betegnelse, der står først.

Valgfrit: Udgavebetegnelser på andre sprog eller i andre alfabeter gengives.

5.2B5 Hvis et materiale med flere værker uden fælles titel beskrives som en helhed og der til en eller flere af titlerne er knyttet en udgavebetegnelse, gengives de enkelte udgavebetegnelser efter den titel og ophavsangivelse, de hører til, som anvist i 1.2B6 .

_
.© Biblioteksstyrelsen 1998Forlag: Dansk BiblioteksCenter as2. udgave, maj 1998 Til top Til top