.KatalogiseringsreglerBiblioteksstyrelsen
.Start S&slash;g Sitemap Kapitelstart
.
Forrige afsnit 5.3A Indledende regel Afsnit 5.4 - Publicering, distribution el.lign.Næste afsnit

5.3B Musikaliers fysiske repræsentation

5.3B1 En betegnelse for et musikværks fysiske repræsentation gengives, når den forekommer i den primære kilde.

  257 00 *a Orchester-Partitur
  257 00 *a Playing score
  257 00 *a Miniature score
  257 00 *a Partitur og stemmer

Hvis en betegnelse er på mere end ét sprog eller i mere end ét alfabet, gengives den betegnelse, der er på hovedtitlens sprog og i dennes alfabet. Hvis dette kriterium ikke kan anvendes, gengives den betegnelse, der står først.

Valgfrit: Betegnelser på andre sprog eller i andre alfabeter gengives.

  257 00 *a Partitura *p Partition
  257 00 *a Játszópartitúra *p Playing score

5.3B2 Hvis der er tvivl om, hvorvidt en betegnelse er en betegnelse for et musikværks fysiske repræsentation (hvis f.eks. en ophavsangivelse indgår i betegnelsen), gengives den ikke som sådan.

  245 00 ... *e full score reconstructed by Julian Woodruff from the
  manuscript parts

5.3B3 Hvis en betegnelse for et musikværks fysiske repræsentation er en uadskillelig del af et andet afsnit af beskrivelsen og gengivet som sådan, gentages den ikke her.

_
.© Biblioteksstyrelsen 1998Forlag: Dansk BiblioteksCenter as2. udgave, maj 1998 Til top Til top