Forrige afsnit Felt 856 Elektronisk lokalisering og adgangsmåde Felt 860 Tidligere titel (kun periodica) Næste afsnit

860-879 Periodicarelationsfelter

Oversigt over periodicarelationsfelterne:

  860 Tidligere titel
  861 Senere titel
  863 Udgivet sammen med/som del af
  865 Udgave i andet medium
  866 Udgave på originalsprog
  867 Hovedudgave på andet sprog og/eller med andet indhold
  868 Udgaver på andre sprog og/eller med andet indhold
  870 Hovedpublikation til supplement
  871 Supplement til hovedpublikation
  873 Hovedserie
  874 Underserie
  879 Andre relationer (kun til andre periodica)

Den enkelte katalogiserende institution kan vælge at anvende enten periodicarelationsfelterne 860-879 eller de øvrige notefelter (specielt felt 526) til noter om et periodicums forhold til andre periodica. Felt 525 anvendes sammen med relationsfelterne, hvis den tekst, der kan genereres ud fra relationsfeltet ikke er tilstrækkelig.

Periodicarelationsfelterne anvendes til at

 • muliggøre en automatisk sammenkædning af periodica med indbyrdes relationer

 • gøre relaterede periodicatitler egnede til søgeformål

 • muliggøre udskrift af noder om det registrerede periodicums forhold til andre periodica.

Periodicarelationsfelterne anvendes af ISSN Network.

I periodicarelationsfelterne er 2. indikator bevaret som en inddateringslettelse, men felterne kan udmærket bruges uden indikatorer. Det kræver blot inddatering af indledende tekst i delfelt *i. I mange tilfælde vil denne indledende tekst dog også kunne maskingenereres ud fra feltkoden, således at delfelt *i kun skal udfyldes, hvis den ønskede tekst afviger fra den tekst, der ligger i udskrivningsprogrammet.

Definition af 2. indikator er angivet i de felter, hvor det er relevant.

Kommentarer til de enkelte delfelter:

*i En indledende tekst, der ønskes udskrevet i stedet for den maskingenererede tekst, inddateres i delfelt *i, se ovenfor.

*t Hovedtitlen på det relaterede periodicum inddateres i delfelt *t. Hvis der er sektionsnummer og sektionstitel, inddateres med ISBD tegnsætning.

*c Tilføjelse til hovedtitlen på det relaterede periodicum inddateres i delfelt *c.

*z Det relaterede periodicums ISSN inddateres i delfelt *z. Bogstaverne 'ISSN' kan indsættes ad programmæssig vej ved udskrivning.

*g Hvis der ønskes en angivelse af den periode, hvor den angivne relation eksisterer, kan denne inddateres i delfelt *g.

*u Delfelt *u anvendes til URL eller PURL, når feltet henviser til et elektronisk dokument på net. Om URL og PURL, se nærmere i kommentarerne til felt 856.

*a Anvendes ikke mere (personlig forfatter eller korporation som hovedordningselement for det andet periodicum)

 

_