Felt 796 Tracktitlerpåmusik Felt 845 Præsentation af populærserie   Næste afsnit

Felt 840 Serietitel

   V  seriens hovedtitel
æ     V  identificerende ophavsangivelse (periodica)
ø     V  identificerende tilføjelse til seriens titel
G V  numerisk eller alfabetisk betegnelse for sektion
G V  sektionstitel
      lokal verifikationskode
     kode for kilde til indhold
   V  seriens issn
V  seriens nummerering og datering
6 G    URI eller unikt ID for autoritetspost
9 G   URI for relationsbetegnelse

Felt 840 anvendes til en serietitel i normativ (eller lokal) form, der afviger fra materialets form eller eventuelt ikke findes i materialet.

Seriebetegnelse i materialets form inddateres i felt 440 .

Brugen af delfelt *æ svarer til brugen af felt 245 delfelt *æ .

Inddatering af ISSN i *z sikrer søgemæssig lænkning til seriens hovedpost.

Delfelt *6 indeholder et unikt ID-nummer, der entydigt identificerer den relaterede autoritetspost. ID-nummeret indledes med et præfiks, som for danske biblioteker udgøres af ISIL-kode. Præfikset anføres i parentes.

Delfelt *n og *o anvendes, når et supplement til eller en sektion af et periodicum katalogiseres separat. Den fælles titel inddateres i delfelt *a, en eventuel numerisk eller alfabetisk betegnelse for supplementet/sektionen i delfelt *n og titlenpåsupplementet/sektionen i delfelt *o.

Delfelt *9 indeholder URI, der entydigt identificerer en relationsbetegnelse.
En uddybende beskrivelse af delfelt *9 kan ses i Indledningen til formatet.

Eksempler

1

440 00 *a Skriftserien "Danske herregårde"
840 00 *a Danske herregårde

 

2

440 00 *a Papers on languages and intercultural studies
840 00 *a Arbejdspapirer *ø Institut for Sprog og Internationale
Kulturstudier, Aalborg Universitetscenter

 

_