Forrige afsnit 860-879 Periodikarelationsfelter Felt 861 Senere titel (kun periodika) Næste afsnit

Felt 860 Tidligere titel (kun periodika)

Felt 860 Tidligere titel (kun periodika)

      indledende tekst
G V  hovedtitel
   V  tilføjelse til titlen
   V  issn
g G V  angivelse af dele, der indgår i relationen
   url
y G    tekst til link

Når et periodikum er fortsat med en anden titel, inddateres oplysninger om den tidligere titel i felt 860.

I posten for den tidligere titel inddateres de modsvarende oplysninger i felt 861 .

Delfelt *u anvendes til URL eller PURL, når der henvises til et elektronisk dokument på net. Om URL eller PURL, se nærmere i kommentarerne til felt 856.

Relationerne kan udtrykkes ved hjælp af to metoder:


Anvendes denne metode kan delfelterne gentages ved indikatorværdi 4 (sammenlægning).

Maskingenerering: Hvis felt 860 indeholder et delfelt *i, udskrives den indledende tekst fra dette delfelt. Hvis delfelt *i ikke forekommer i feltet, maskingenereres en indledende tekst udfra værdien af 2. indikator.

Eksempler

1
245 00 *a Høngposten
860 00 *t Vestsjællands ugeblad

2
022 00 *a 0903-7683
245 00 *a Alternativt nyt
860 00 *a Aktivitetskalenderen

3
022 00 *a 0106-8458
245 00 *a Lovtidende for kongeriget Danmark *o Afdeling A
860 01 *t Lovtidende for kongeriget Danmark
eller:
860 00 *i Delvis fortsættelse af *t Lovtidende for kongeriget Danmark

4
022 00 *a 0905-5029
245 00 *a Danske møbler
860 04 *t DMI bladet *z 0905-4855 *t Nyt om møbler *z 0109-6222
eller:
860 00 *i Sammenlægning af *t DMI-bladet *z 0905-4855 *t Nyt om
møbler *z 0109-6222

5
022 00 *a 0904-8359
245 00 *a Kraks vejviser for København og Frederiksberg m.m.
860 03 *t Kraks vejviser *z 0900-2243
eller:
860 00 *i Udskilt fra *t Kraks vejviser *z 0900-2243

6
022 00 *a 0903-6342
245 00 *a Nyt fra Nyhavn
860 07 *t Bibliotekstilsynet informerer *z 0106-3626
eller:
860 00 *i Heri delvis indgået *t Bibliotekstilsynet informerer *z 0106-3626

7
022 00 *a 0107-3648
245 00 *a Danske kommuner *ø 1980
860 00 *t DK. Danske kommuner *z 0011-6572
860 06 *t I gang *z 0107-4660
eller:
860 00 *i Heri indgået *t I gang *z 0107-4660

 

_