Forrige afsnit Felt 861 Senere titel (kun periodika) Felt 865 Udgave i andet medium (kun periodika) Næste afsnit

Felt 863 Udgivet sammen med/som del af (kun periodika)

 i        indledende tekst
 t     V  hovedtitel
 c     V  tilføjelse til titlen
 z     V  issn
 g   G V  angivelse af dele, der indgår i relationen
 u   G     url
 y  G    tekst til link

Oplysninger om et periodikum, som det registrerede periodikum er udgivet sammen med eller er en del af, inddateres i felt 863.

Delfelt *u anvendes til URL eller PURL, når der henvises til et elektronisk dokument på net. Om URL eller PURL, se nærmere i kommentarerne til felt 856.

Relationerne kan udtrykkes ved hjælp af to metoder:

Maskingenerering: Hvis felt 863 indeholder et delfelt *i, udskrives den indledende tekst fra dette delfelt. Hvis delfelt *i ikke forekommer i feltet, maskingenereres en indledende tekst udfra værdien af 2. indikator:

Eksempler

1
022 00 *a 0907-2667

245 00 *a Synge, spille, danse
863 00 *t Samklang *z 0907-2659
eller:
863 00 *i Udgivet sammen med *t Samklang *z 0907-2659
022 00 *a 0907-2659
245 00 *a Samklang
863 00 *t Synge, spille, danse *z 0907-2667
eller:
863 00 *i Udgivet sammen med *t Synge, spille, danse *z 0907-2667

2
245 00 *a Nyt om energiforskning

863 02 *t Byggeorientering
eller:
863 00 *i Udgivet som del af *t Byggeorientering
(Se også felt 526 eksempel 3)

3
022 00 *a 0003-7818

245 00 *a Arbejdsgiveren
863 01 *t Statistikken *g 1953-1977 *z 0011-619X
863 01 *t Statistikken. Arbejderløn *g 1978- *z 0107-0851
863 01 *t Statistikken. Funktionærløn *g 1978- *z 0107-086X
(Hører sammen med eksemplet i felt 525)

 

_