Forrige afsnit Felt 863 Udgivet sammen med/som del af (kun periodika) Felt 866 Udgave på originalsprog (kun periodika) Næste afsnit

Felt 865 Udgave i andet medium (kun periodika)

 i        indledende tekst
 t   G  V  hovedtitel
 c     V  tilføjelse til titlen
 z     V  issn
 g   G  V  angivelse af dele, der indgår i relationen
 u   G     url
 y  G    tekst til link

Når det registrerede periodikum også er udgivet i et andet medium, inddateres oplysningerne herom i felt 865.

Delfelt *u anvendes til URL eller PURL, når der henvises til et elektronisk dokument på net. Om URL eller PURL, se nærmere i kommentarerne til felt 856 .

Maskingenerering: Den indledende tekst er afhængig af mediet og kan derfor ikke maskingenereres.

Eksempel

022 00 *a 0106-0767
245 00 *a Dansk økonomisk bibliografi
525 00 *a Årg. 1988 ff. findes som del af: Magnus
865 00 *t Magnus *g 1988- *z 0907-0834

eller:

022 00 *a 0106-9767
245 00 *a Dansk økonomisk bibliografi
865 00 *i Også udgivet på CD-ROM *t Magnus *g 1988- *z 0907-0834

022 00 *a 0907-0834
245 00 *a Magnus *m compact disc
865 00 *i Også som trykt tekst *t Dansk økonomisk bibliografi
*z 0106-0767
865 00 *i Også som trykt tekst *t Biblioteksvejviser *z 0420-1108
865 00 *i Også som trykt tekst *t Kraks fonds-
og legatvejviser *z 0905-7307 *
865 00 *i Også som trykt tekst *t Kraks blå bog *z 0900-1476
865 00 *i Også som trykt tekst *t Status *z 0109-0798

 
_