Forrige afsnit Felt 865 Udgave i andet medium (kun periodika) Felt 867 Hovedudgave på andet sprog og/eller med andet indhold (kun periodika) Næste afsnit

Felt 866 Udgave på originalsprog (kun periodika)

 i        indledende tekst
 t     V  hovedtitel
 c     V  tilføjelse til titlen
 z     V  issn
 g   G  V  angivelse af dele, der indgår i relationen
 u   G     url
 y  G    tekst til link

Ved registrering af et periodikum, der er en oversættelse af et tidligere udgivet periodikum, inddateres oplysningerne om originalen i felt 866.

Delfelt *u anvendes til URL eller PURL, når der henvises til et elektronisk dokument på net. Om URL eller PURL, se nærmere i kommentarerne til felt 856 .

Maskingenerering: En indledende tekst 'Oversættelse af:' maskingenereres ved fremvisning, hvis delfelt *i ikke findes.

Institutioner, der har valgt at anvende de almene notefelter i stedet for periodikarelationsfelterne, inddaterer oplysningerne om udgaven på originalsproget i felt 241 og felt 502.

Eksempel

022 00 *a 0038-576X
245 00 *a Soviet radiochemistry
866 00 *t Radiochimija *z 0033-8311
(Se også felt 241 eksempel 6)

 

_