Forrige afsnit Felt 866 Udgave på originalsprog (kun periodika) Felt 868 Udgaver på andre sprog og/eller med ændret indhold (kun periodika) Næste afsnit

Felt 867 Hovedudgave på andet sprog og/eller med andet indhold (kun periodika)

 i        indledende tekst
 t     V  hovedtitel
 b    V  undertitel og anden titelinformation
 c     V  tilføjelse til titlen
 z     V  issn
 g   G  V  angivelse af dele, der indgår i relationen
 u   G     url
 y  G    tekst til link

Ved registrering af en underordnet udgave af et periodikum, der adskiller sig fra hovedudgaven i sprog og/eller indhold, inddateres oplysningerne om hovedudgaven i felt 867.

Delfelt *u anvendes til URL eller PURL, når der henvises til et elektronisk dokument på net. Om URL eller PURL, se nærmere i kommentarerne til felt 856 .

I posten på hovedudgaven inddateres de modsvarende oplysninger i felt 868 .

Maskingenerering: En indledende tekst 'Anden udgave af:' maskingenereres ved fremvisning, hvis delfelt *i ikke findes.

Eksempel

022 00 *a 0109-1239
245 00 *a SIPRI årbogen
867 00 *i Dansk udgave af *t The arms race and arms control *z 0265-1807

_