Forrige afsnit Felt 870 Hovedpublikation til supplement (kun periodika) Felt 873 Hovedserie (kun periodika) Næste afsnit

Felt 871 Supplement til hovedpublikation (kun periodika)

 i        indledende tekst
 t     V  hovedtitel
 b    V  undertitel og anden titelinformation
 c     V  tilføjelse til titlen
 z     V  issn
 g   G  V  angivelse af dele, der indgår i relationen
 u   G     url
 y  G    tekst til link

Når det registrerede periodikum har et supplement, som er registreret selvstændigt, inddateres oplysningerne om supplementet i felt 871.

Delfelt *u anvendes til URL eller PURL, når der henvises til et elektronisk dokument på net. Om URL eller PURL, se nærmere i kommentarerne til felt 856 .

I posten på supplementet inddateres de modsvarende oplysninger i felt 870 .

Maskingenerering: En indledende tekst 'Har supplement:' maskingenereres, hvis delfelt *i ikke findes.

Eksempler

1
022 00 *a 0001-690X

245 00 *a Acta psychiatrica Scandinavica
871 00 *t Acta psychiatrica Scandinavica. Supplementum *z 0065-1591

2
022 00 *a 0107-8062

245 00 *a Museum Tusculanum
871 00 *t Opuscula Graecolatina *z 0107-8089
eller:
871 00 *i Har tillæg *t Opuscula Graecolatina *z 0107-8089

_