.KatalogiseringsreglerBiblioteksstyrelsen
.Start S&oslah Sitemap Kapitelstart
.
Forrige afsnit Bilag F F.2 Tegnsætning imellem elementerne i de enkelte afsnit samt maskingenerering af standardtekster Næste afsnit

F.1 Tegnsætning imellem beskrivelsens afsnit

Som det fremgår af 2. del, 1.0B, er beskrivelsen opdelt i følgende afsnit:

Titel og ophavsangivelse
Udgave
Specifikke oplysninger for enkelte materiale- og publikationstyper
Publicering, distribution el.lign.
Fysisk beskrivelse
Serie
Note
Standardnummer og anskaffelsesvilkår

Efter afsnittet standardnummer og anskaffelsesvilkår kan afsnittet fingerprint i ganske få tilfælde optræde (se 2. del, 2.19).

Hvert afsnit, bortset fra det første, indledes med punktum, blanktegn, streg, blanktegn (. - ). Hvis et afsnit gentages, indledes gentagelsen ligeledes med punktum, blanktegn, streg, blanktegn (. - ).

Modificeringer:

Ved afsnittet fysisk beskrivelse kan man ved gentagelser af afsnittet vælge at udelade standardskilletegnene og i stedet lade anden og følgende fysiske beskrivelse begynde på en ny linie.


Ved afsnittet note kan man vælge at udelade standardskilletegnene og i stedet lade afsnittet og hver note begynde på en ny linie.


Ved afsnittet standardnummer og anskaffelsesvilkår kan man vælge at udelade standardskilletegnene og i stedet lade afsnittet begynde på en ny linie. Standardskilletegn anvendes dog ved gentagelser af afsnittet.

Hvis oplysningerne til et afsnit eller til et element i beskrivelsen ikke er til stede i det materiale, der beskrives, udelades afsnittet eller elementet tillige med de tilhørende skilletegn uden nærmere angivelse.

_
.© Biblioteksstyrelsen 1998Forlag: Dansk BiblioteksCenter as2. udgave, maj 1998 Til top Til top