. Katalogiseringsregler Biblioteksstyrelsen
. Start S&oslah Sitemap Kapitelstart
.

Forrige afsnit Bilag E - Standardiserede navne p vokal- og instrumentalstemmer og deres forkortelser Bilag G - Fysisk beskrivelse med standardmål Næste afsnit

Bilag F - Fremvisningsformater. Tegnsætning i beskrivelsen

Forbemærkning. Oplysninger, der indgår i beskrivelsen af et materiale, inddateres inden for formatets felt- og delfeltkoder. Denne kodning af oplysningerne er hensigtsmæssig, da de entydige felt- og delfeltkoder umiddelbart kan anvendes ved dannelse af forskellige registre til brug for søgning.

Når beskrivelsen af materialet skal præsenteres for brugerne af katalogen, er kodeformen uhensigtsmæssig, idet en præsentation i en sådan form ville kræve, at brugeren af katalogen havde kendskab til formatets koder.

De fleste søgesystemer opererer derfor med fremvisningsformater, der erstatter formatets koder med en mere læsevenlig tegnsætning, evt. suppleret af en indledende standardtekst ( maskingenerering), når den bibliografiske post skal fremvises i søgesystemet.

I de enkelte systemer vil der som regel på baggrund af aktuelle behov og formål være defineret flere fremvisningsformater. F. eks. kan man inden for ét system både have et fremvisningsformat, der medtager alle de oplysninger, der er inddaterede som beskrivelse af materialet, og et kort fremvisningsformat, der kun medtager et udvalg af de inddaterede oplysninger. Et sådant kort fremvisningsformat kan f.eks. anvendes, når brugeren vil danne sig et overblik over det samlede resultat af en søgning.

Såvel dette regelsæt som danMARC2-formatets opbygning tager i vid udstrækning udgangspunkt i, at oplysningerne i beskrivelsen bringes i den rækkefølge, der er anbefalet i: ISBD(G) : general international standard bibliographic description : annotated text. - Revised edition / prepared by the ISBD Review Committee Working Group set up by the IFLA Committee on cataloguing. - München : Saur, 1992. - 36 s. - (UBCIM publications. New series ; vol. 6) samt i de af IFLA udgivne vejledninger for særlige materiale- og publikationstyper.

Et felt i formatet svarer som hovedregel til et afsnit af beskrivelsen, og et delfelt i formatet svarer som hovedregel til et enkelt element i et afsnit.

Uanset om et fremvisningsformat medtager hele eller kun en del af den inddaterede beskrivelse af materialet, anbefales det at anvende den rækkefølge af oplysninger samt den tegnsætning, der delvist er gengivet i reglernes 2. del og delvist i dette bilag. Der er i vid udstrækning tale om en gengivelse tegnsætningen fra ISBD(G) og supplerende vejledninger.

I selve regelteksten i 2. del er medtaget den del af tegnsætningen, der inddateres direkte af katalogisator.

I dette bilag er medtaget den del af tegnsætningen, der på baggrund af felt- og delfeltkoder bør maskingenereres ved dannelsen af fremvisningsformaterne.

Ønskes yderligere eksemplificering af kombinationsmulighederne i rækkefølgen af oplysningerne i de enkelte afsnit af beskrivelsen og de deraf følgende konsekvenser for tegnsætningen, kan ISBD(G) og de supplerende vejledninger med fordel konsulteres.

Bilag F indeholder følgende:

F.1 Tegnsætning imellem beskrivelsens afsnit

F.2 Tegnsætning imellem elementerne i de enkelte afsnit samt maskingenerering af standardtekster

F.3 »I«-analyser, afhængige værker og flerbindsværker

F.4 Særlig vejledning vedrørende tegnsætning ved musikalier/musikoptagelser

_
. © Biblioteksstyrelsen 1998 Forlag: Dansk BiblioteksCenter as 2. udgave, maj 1998 Til top Til top