.KatalogiseringsreglerBiblioteksstyrelsen
.Start S&oslah Sitemap Kapitelstart
.
Forrige afsnit F.2 Tegnsætning imellem elementerne i de enkelte afsnit samt maskingenerering af standardtekster F.4 Særlig vejledning vedrørende tegnsætning ved musikalier/musikoptagelser Næste afsnit

F.3 »I«-analyser, afhængige værker og flerbindsværker

F.3A »I«-analyser.
F.3B Afhængige værker.
F.3C Flerbindsværker.

Forbemærkning. Alle disse tre katalogiseringsmetoder omfatter flere bibliografiske niveauer. I forbindelse med fremvisningsformater kompliceres dette af, at oplysningerne kan være formateret på forskellig vis - se 2. del, kapitel 13.

Grundlæggende anbefales, at de forskellige bibliografiske niveauer i præsentationen adskilles tydeligt, samt at oplysninger, der vedrører det enkelte niveau, præsenteres som beskrevet i F.2 suppleret af nedenstående. Hvis en institution anvender andre formateringsmetoder end dem, der fremgår af eksemplerne, må institutionen tage højde herfor ved specifikationen af fremvisningsformaterne.

F.3A »I«-analyser

De oplysninger, der beskriver den analyserede del, bringes først. Oplysningerne præsenteres som beskrevet i F.2.

Et linieskift samt en maskingenerering af teksten I: kan anvendes til tydelig adskillelse af de bibliografiske niveauer.

Efter I: bringes oplysningerne vedrørende værtspublikationen.

Oplysningerne vedrørende værtspublikationen bringes i den rækkefølge, de er inddateret i. Selve præsentationen bør fremtræde som beskrevet i F.1-F.2.

Når en monografi er værtspublikation, vil oplysninger, der vedrører et helt afsnit af beskrivelsen, normalt være inddateret i ét delfelt, dvs. at de enkelte delfelter blot adskilles af punktum, blanktegn, streg og blanktegn (. - ). Oplysninger vedrørende en serie skal herudover sættes i parentes.

245 00 *a Dynamisering af makromodeller *m GMB *e af Ellen
Andersen
300 00 *a S. 109-134 *c 24 cm
558 00 *a Noter til makroteori *j København : Universitetsforlaget,
1972 * s Memorandum / Københavns Universitets Økonomi-
ske Institut ; nr. 27
udskrives som
Dynamisering af makromodeller [GMB] / af Ellen Andersen. - S. 109-134 ; 24 cm.
I: Noter til makroteori. - København : Universitetsforlaget, 1972. - (Memorandum / Københavns Universitets Økonomiske Institut ; nr. 27)

  eller:

245 00 *a Dynamisering af makromodeller *m GMB *e af Ellen Ander-
sen
558 00 *a Noter til makroteori *g S. 109-134 *j København : Universi-
tetsforlaget, 1972 * s Memorandum / Københavns Universi-
tets Økonomiske Institut ; nr. 27
udskrives som
Dynamisering af makromodeller [GMB] / af Ellen Andersen.
I: Noter til makroteori. - S. 109-134. - København : Universitetsforlaget, 1972. - (Memorandum / Københavns Universitets økonomiske Institut ; nr. 27)

Når et periodicum er værtspublikation, vil oplysninger, der vedrører enkelte elementer i beskrivelsen, normalt være inddateret på delfeltniveau. Oplysningerne adskilles som anvist i F.1-F.2.

245 00 *a Okkerrensning *m GMB *c metoder, rensningseffekt, drift og
økonomi *e Lars Bo Christensen
300 00 *a S. 11-15 *b ill. *c 30 cm
557 00 *a Vand & miljø *v 1. årgang, nr. 3 (oktober 1984)
udskrives som
Okkerrensning [GMB] : metoder, rensningseffekt, drift og økonomi / Lars Bo Christensen. - S. 11-15 : ill. ; 30 cm.
I: Vand & miljø ; 1. årgang, nr. 3 (oktober 1984)

  eller

245 00 *a Okkerrensning *m GMB *c metoder, rensningseffekt, drift og
økonomi *e Lars Bo Christensen

557 00 *a Vand & miljø *v 1. årgang, nr. 3 (oktober 1984) *k S. 11-15
udskrives som
Okkerrensning [GMB] : metoder, rensningseffekt, drift og økonomi / Lars Bo Christensen.
I: Vand & miljø ; 1. årgang, nr. 3 (oktober 1984). - S. 11-15

F.3B Afhængige værker

Hvis det afhængige værk er beskrevet i en selvstændig bibliografisk post, udskrives det afhængige værk som følger:

De titel- og ophavsangivelser, der er kopieret fra den bibliografiske post, der beskriver hovedmaterialet, bringes som første oplysning. Den afhængige titel og de oplysninger, der vedrører det afhængige værk, bringes efterfølgende. Oplysningerne adskilles fra oplysningerne vedrørende hovedpublikationen med et linieskift og eventuelt en blank linie. Den afhængige titel indledes med skilletegnene tankestreg, blanktegn, tankestreg, blanktegn (- - ).

Såfremt det afhængige værk fremvises sammen med hovedmaterialet, kan de fælles oplysninger specificeres sammenskrevet.

245 00 *a Ordbog over det danske Sprog *m GMB *e grundlagt af
Verner Dahlerup *e udgivet af Det Danske Sprog- og Littera-
turselskab *y Supplement - prøvehæfte *e udarbejdet af Anne
Duekilde og Bente Holmberg *e under medvirken af Lise Bak
260 00 *a [København] *b Gyldendal *c 1987
300 00 *a 51 s. *c 20 cm
udskrives som
Ordbog over det danske Sprog [GMB] / grundlagt af Verner Dahlerup ; udgivet af Det Danske Sprog- og Litteraturselskab
- - Supplement - prøvehæfte / udarbejdet af Anne Duekilde og Bente Holmberg ; under medvirken af Lise Bak. - [København] : Gyldendal, 1987. - 51 s. ; 20 cm.

Hvis det afhængige værk er beskrevet i den bibliografiske post, der indeholder beskrivelsen af hovedmaterialet, udskrives det afhængige værk på linie med en del af et flerbindsværk, se F.3C.

F.3C Flerbindsværker

De fælles oplysninger vedrørende værket bringes efterfulgt af oplysningerne vedrørende en eventuel gruppe af dele og endelig af oplysningerne vedrørende den enkelte del. Inden for de enkelte niveauer bringes oplysningerne som anvist i F.2. De forskellige bibibliografiske niveauer kan adskilles med linieskift og en blank linie samt indrykning af oplysningerne vedrørende en gruppe eller en enkelt del.

Imellem en betegnelse for en gruppe eller en del og en titel på denne gruppe eller del sættes blanktegn, kolon, blanktegn ( : ).

Fællesoplysninger

245 00 *a Danmarks Kirker *m GMB
260 00 *a København *b Nationalmuseet *c 1933-

  Oplysninger om en gruppe af dele
  245 00 *n 2 *a Frederiksborg Amt *e ved Erik Moltke ... [et al.]
  300 00 *a 4 bd. *b ill. *c 28 cm
  Oplysninger om en enkelt del

245 00 *g 4. bind
260 00 *a København *b Gad *c 1975 [i.e. 1979]
300 00 *a S. 2176-2926

kan udskrives som

Danmarks Kirker [GMB]. - København : Nationalmuseet, 1933-

  2 : Frederiksborg Amt / ved Erik Moltke ... [et al.]. - 4 bd. : ill. ; 28 cm
  4. bind. - København : Gad, 1975 [i.e. 1979]. - S. 2176-2926

Hvis flere dele udskrives samtidigt, udskrives værkets fællesoplysninger samt oplysninger om en eventuel fælles gruppe kun én gang.

021 00 *a 87-419-6763-1
245 00 *a Kristin Lavransdatter *m GMB *e Sigrid Undset *f på dansk
ved Peter Hesselaa
248 00 *g 1 *a Kransen *k 244 s. *z 87-419-6760-7
248 00 *g 2 *a Husfrue *k 349 s. *z 87-419-6761-5
248 00 *g 3 *a Korset *k 370 s. *z 87-419-6762-3 (korrigeret)
250 00 *x 8. oplag
260 00 *a København *b Jespersen og Pio *b i samarbejde med Nyt
Dansk Litteraturselskab *c 1984
300 00 *a 3 bd. *c 21 cm
502 00 *a Originaltitel: Kristin Lavransdatter (norsk)
kan udskrives som
Kristin Lavransdatter [GMB] / Sigrid Undset ; på dansk ved Peter Hesselaa. - 8. oplag. - København : Jespersen og Pio ; i samarbejde med Nyt Dansk Litteraturselskab, 1984. - 3 bd. ; 21 cm. - ISBN 87-419-6763-1
Originaltitel: Kristin Lavransdatter (norsk)
1 : Kransen. - 244 s. - ISBN 87-419-6760-7
2 : Husfrue. - 349 s. - ISBN 87-419-6761-5
3 : Korset. - 370 s. - ISBN 87-419-6762-3 (korrigeret)

_
.© Biblioteksstyrelsen 1998Forlag: Dansk BiblioteksCenter as2. udgave, maj 1998 Til top Til top