.KatalogiseringsreglerBiblioteksstyrelsen
.Start S&slash;g Sitemap Kapitelstart
.
Forrige afsnit 24. Analyser - ophav 25. Hoved-, sektions- og bindtitler Næste afsnit

25-33: VALG AF OPSLAG PÅ TITLER

Afgrænsning. § 25-33 omfatter opslag på titler. § 25-32 omfatter, hvilke titler der kan gives opslag på. § 33 omfatter supplerende sprogligt betingede opslag på alle typer af titler. Evt. brug af opstillingselement er behandlet under Valg af personer og korporationer som opslagselementer. Dog er brug af opstillingselement ved afhængige titler behandlet i § 31A .

_
.© Biblioteksstyrelsen 1998Forlag: Dansk BiblioteksCenter as2. udgave, maj 1998 Til top Til top