.KatalogiseringsreglerBiblioteksstyrelsen
.Start S&slash;g Sitemap Kapitelstart
.
Forrige afsnit 1.1A Indledende regel 1.1C Generel materialebetegnelse Næste afsnit

1.1B Hovedtitel

1.1B1 Hovedtitlen gengives nøjagtigt med hensyn til ordlyd, rækkefølge og stavemåde (medmindre denne er direkte fejlagtig), men ikke nødvendigvis hvad angår brugen af store og små bogstaver og tegnsætning. Om anvendelse af store og små bogstaver se Bilag A. Accenter og andre diakritiske tegn medtages eller tilføjes i overensstemmelse med normal sprogbrug på det pågældende sprog.

  245 00 *a Den første månerejse
  245 00 *a 7 måder at blive rig på
  245 00 *a 1800-tallet
  245 00 *a Supplerende tekster til Litterære arbejdsmønstre
  245 00 *a Les misérables
  (Accent tilføjet)
  245 00 *a En bog om Christian Bartholdy
  245 00 *a l -calculus and computer theory

En alternativ titel er en del af hovedtitlen. Det første ord i den alternative titel skrives med stort begyndelsesbogstav.

  245 00 *a Jeppe paa Bierget *b eller Den forvandlede Bonde

Hvis hovedtitlen i den primære kilde indeholder tegnene ... eller [ ], anføres disse som henholdsvis -- og ( ).

  245 00 *a -- men aldrig kan et folk forgå
  (På titelsiden: ... men aldrig kan et folk forgå)

Hvis hovedtitlen i den primære kilde indeholder symboler og andre tegn, som ikke kan gengives med tilgængelige typografiske hjælpemidler, erstattes disse af en beskrivelse i skarp parentes. Om nødvendigt gives en forklarende note.

  245 00 *a Plant et [træ]
  512 00 *a Ordet »træ« i titlen er i publikationen udformet som et træ

1.1B2 Hvis hovedtitlen indeholder oplysning om ophav, forlag, distributør el.lign. som en sprogligt uadskillelig del, gengives oplysningen som en del af hovedtitlen.

  245 00 *a Anne Franks dagbog
  245 00 *a Breve fra Anna Ancher
  245 00 *a Vejledning fra Miljøstyrelsen
  245 00 *a Dostojevskij udvalg
  245 00 *a Frøken Jensens kogebog
  245 00 *a Martin A. Hansen fortæller
  245 00 *a Fund og forskning i Det kongelige Biblioteks samlinger
  245 00 *a Gyldendals ordbog for skole og hjem
  245 00 *a Walt Disney præsenterer Fartglade hr. Tusse

1.1B3 Hvis hovedtitlen udelukkende består af navnet på en person eller korporation, der er ansvarlig for materialet, gengives dette navn som hovedtitel.

  245 00 *a Aarhus Kunstmuseum
  245 00 *a Kurt Trampedach
  245 00 *a Konference om ældrepolitikken i Køge, 8.2.1984

1.1B4 En lang hovedtitel kan forkortes, hvis dette kan ske uden tab af væsentlige oplysninger. De første fem ord af hovedtitlen (med undtagelse af en alternativ titel) udelades dog aldrig. Udeladelser markeres med udeladelsestegn.

  245 00 *a Aktstykker vedrørende Kaptajn L.C.F. Lütkens Ophold i
  Berlin 1902-03 og Departementschef, Kaptajn Lütkens
  Sendelser til Berlin 1906-07 ...
  (Publikationens fulde titel: Aktstykker vedrørende Kaptan L.C.F. Lütkens Ophold i Berlin 1902-03 og Departementschef, Kaptajn Lütkens Sendelser til Berlin 1906-07 samt Referat af de i Kommissionen til Undersøgelse og Overvejelse af Hærens og Flaadens fremtidige Ordning derom førte Forhandlinger)

1.1B5 Hvis det af den primære kildes layout fremgår, at et bogstav eller et ord skal læses mere end én gang, selv om det kun forekommer én gang, gentages det uden brug af skarp parentes.

  I den primære kilde:
  Canadian BIBLIOGRAPHIES canadiennes
  Gengives som:
  245 00 *a Canadian bibliographies *p Bibliographies canadiennes

1.1B6 Hvis hovedtitlen indeholder enkelte bogstaver eller initialer uden punktum imellem, gengives disse uden mellemrum.

  245 00 *a DSB design

Hvis der er punktum mellem sådanne bogstaver eller initialer, gengives de med punktum, men uden mellemrum.

  245 00 *a N.F.S. Grundtvig 1783-1872

1.1B7 Hvis materialet mangler den foreskrevne kilde eller en kilde til erstatning herfor, hentes hovedtitlen fra resten af materialet, referencelitteratur eller andre kilder. Hvis ingen titel kan findes i nogen kilde, konstrueres en kort beskrivende titel. En sådan hentet eller konstrueret titel sættes i skarp parentes. Om nødvendigt gives en forklarende note.

  245 00 *a [Katte]
  512 00 *a Titlen på publikationen, der er uden tekst, er konstrueret ud
  fra illustration af katte på titelsiden

1.1B8 Hvis hovedtitlen er på to eller flere sprog eller i to eller flere alfabeter, gengives som hovedtitel den, der er på samme sprog som hovedparten af materialets indhold af tekst, tale eller sang.

Hvis dette kriterium ikke kan anvendes, vælges den titel, som er mest fremtrædende, eller den, som står først. De øvrige titler gengives som paralleltitler efter reglerne i 1.1D.

1.1B9 En hovedtitel kan, når der er tale om et periodicum, bestå af en sammensætning af flere titelelementer, jf. 12.1B4 .

1.1B10 Hvis der i den primære kilde er både en fælles titel og titler på de enkelte værker, gengives den fælles titel som hovedtitel. Som fællestitler betragtes også titler, der indeholder titler forbundet af småord. Titlerne på de enkelte værker gives i en indholdsnote, hvis de ikke fremgår af fællestitlen (se 1.7B18 ).

  245 00 *a Three plays of the '60s
  530 00 *a Indhold: The homecoming / by Harold Pinter. Chips with
  everything / by Arnold Wesker. Marching song / by John
  Whiting
  245 00 *a Flash and filigree *b and The magic Christian
_
.© Biblioteksstyrelsen 1998Forlag: Dansk BiblioteksCenter as2. udgave, maj 1998 Til top Til top